BLOK 1: Big Data Basics

Veerkracht

Tijdens het eerste blok geeft Arjan je een inleiding in de wereld van Big Data. Hij gaat in op de historie, definitie en voordelen binnen verschillende sectoren, zoals de publieke sector, zorg en retail.  Daarna maakt hij een praktische vertaalslag en geeft tips voor implementatie. Tot slot zal hij een blik werpen op de toekomst en bespreekt de rol van Big Data binnen de maatschappij.

Big Data