BLOK 4: Security Intelligence: the next step in security

Veerkracht

Het vierde blok staat in het teken van Proactieve Veiligheid, Security Intelligence en Cybercrime. Tijdens deze sessies zal er speciale aandacht geschonken worden aan de gezondheidszorg.

Informatie is macht, en de hoeveelheid beschikbare informatie groeit dagelijks. Als informatie de sleutel is in de security, waarom is het gebruik van alle beschikbare informatie dan geen standaard procedure voor security managers? Een volledig dreigingsbeeld, en een volledig inzicht in het voorkomen van individuele dreiging scenarios is afhankelijk van een zo groot mogelijke bron van kennis. Waarom wordt er dan zo weinig relevante informatie gedeeld tussen bedrijven? Wat zijn de barrières die dit weerhouden? Hoe kunnen we er dan toch gebruik van maken? Deze vragen staan centraal in dit vierde blok en zullen in een presentatie door SoSecure en Digital Investigation worden behandeld.

Big Data